Kontoägare och projektadministratörer kan nu aktivera eller avaktivera specifika funktioner (Planritningar, Introduktioner eller Rapporter) i projekt beroende på varje projekts behov.

Navigera till berört projekt där du vill justera dessa inställningar. 

1. Klicka på fliken "Inställningar" i sidomenyn.
2. För att aktivera eller inaktivera, navigera till berörd funktion och använd knappen för att växla till av eller på.


Funktionsförklaringar

Inspektioner
Inspektionsfunktionaliteten gör det möjligt för användare att skapa och genomföra inspektioner och kontroller med egna checklistor och formulär, identifiera avvikelser och delegera ansvar till användare.

Denna funktionalitet är en kärnfunktionalitet i Infobric Field och är alltid aktiverad som standard - det är omöjligt att inaktivera denna funktion i nuvarande skede.

Planritningar
Denna funktionalitet gör det möjligt för användare att ladda upp och ansluta planritningar till projektet. Användaren kan med hjälp av planritningarna enkelt lokalisera avvikelser och markera rapporteringar.

När denna funktionalitet är aktiverad kan kontoägare och projektadministratörer ladda upp planritningar i PDF-format under inställningar - Nivåer och Sektorer. 

Inaktivering av planritningar kommer helt enkelt att ta bort möjligheten att använda planritningar för användare, men all data som tidigare samlats in kommer inte gå förlorad.

Introduktioner
Introduktionsfunktionaliteten gör det möjligt för projektadministratörer och kontoägare att hantera platsintroduktioner och registreringar, samla in bevis på certifikat och dokument digitalt.

När denna funktionalitet är aktiverad kan administratörer ställa in specifika krav för introduktioner, skriva ut QR-kod och aktivera den allmänna länken för introduktionsregistrering. Läs mer om introduktioner här.

Rapporter 
Rapporteringsfunktionaliteten gör det möjligt för användare att kontinuerligt dokumentera och informera om händelser i projektet.


Specifika typer av rapporter kan aktiveras en efter en beroende på projektets krav. När de är aktiverade kommer användare kunna se och rapportera de specifika typerna av rapporter i mobilappen eller webbplattformen.

Att inaktivera en specifik rapporttyp eller hela rapporteringsfunktionaliteten kommer inte påverka eller ta bort tidigare skapade rapporter, och all data kommer att vara tillgänglig. Läs mer om funktionaliteten för rapporter här.

1. För att aktivera eller inaktivera, navigera till berörd funktion och använd knappen för att växla till av eller på.