Klicka på skapa projekt i vyn där du ser hela din projektlista

2. Fyll i projektdetaljer 

3. Fyll i faktureringsdetaljer

4. Klicka på förhandsvisa

5. Klicka på bekräfta