Informationsbladet ger en översikt över introduktionsflödet, på informationsbladet finns en QR-kod som kan scannas för att påbörja inskrivningen.


1. Klicka på Introduktion i menyn till vänster i projektvyn.


2. Till höger ser du rubriken "ladda ner Infoblad", välj vilket språk du vill ha infobladet på. Klicka på Ladda ned för att ladda ner informationsbladet. 


3. Du kan nu skriva ut informationsbladet och anslå på arbetsplatsen.