Under kategorin Aktivitet hittar du statistik kopplat till processefterlevnad, engagemang och aktiviteter. 

Statistiken presenteras i fyra block (horisontella), där varje kolumn visar data kopplat till ett specifikt område. 

Kolumn 1 - fokus på inspektioner och ronder: 

 1. Slutförda / Schemalagda ronder - antal genomförda och icke genomförda ronder för perioden. Du kan också se ronder som är genomförda efter utsatt datum. 

 2. Mest slutförda inspektioner - visar de fem inspektioner med flest genomförda ronder. 

 3. Slutförda ronder - redogör projekten med flest genomförda ronder.

Kolumn 2 - fokus på aktivitet och olyckor/tillbud/risker:

 1. Aktivitetsöversikt - visar aktiviteterna för vald period: antal avvikelser från ronder, riskobservationer, tillbud, olyckor och positiva observationer.

 2. Olyckor/tillbud/risker - fördelningen på olyckor, tillbud och risker för vald period - graf i block 2 visar totalt och graf i block 3 visar projekten med flest rapporter. 

Kolumn 3 - fokus på tid till åtgärd: 

 1. Genomsnittlig tid till åtgärd - mäter och jämför hanteringstiden mellan avvikelser som skapats via ronder kontra avvikelser som skapats via rapporter. Mäter och jämför hanteringstider för de olika rapporteringstyperna samt mäter och visar projekten med längst genomsnittliga åtgärdstider. 

Det fjärde blocket i varje kolumn är en topp 5-lista som visar de företag med flest genomförda inspektioner, flest skickade rapporter och kortast hanteringstid. 

Genom statistiken har ni hela tiden tillgång till uppdaterad data från projekten som kan användas för att skapa säkrare och effektivare projekt. Filtrera data på projekt och över olika tidsperioder för att identifiera positiva och negativa trender - fånga upp områden för förbättring och sätt in åtgärder för att förebygga. 

Som hjälp för att driva på och förbättra ert arbetsmiljö- och säkerhetsarbete har vi sammanställt olika frågor som är bra att arbeta med: 

 • Genomför alla projekten ronder med en frekvens som är i linje med juridiska såväl som interna krav/förväntningar? 

 • Hur ser fördelningen ut vad gäller antalet avvikelser som skapats under ronder kontra antalet avvikelser som skapats via rapporter? Dokumenteras risker och brister även utanför skyddsronderna?

 • Finns det skillnader i hanteringstiden mellan avvikelser som skapats via ronder kontra avvikelser som skapats via rapporter?

 • Finns det aktiviteter där vi saknar användning? Vad kan vi vidta för åtgärder för att få till ett en bättre användning och bättre engagemang? 

 • Vilka företag lever upp till förväntningarna och vilka företag skulle eventuellt kunna behöva mer stöttning? 

TIPS! För samtliga grafer och trendlinjer kan du hålla muspekaren över bilden för att se mer detaljerad statistik.