Under kategorin Aktivitet hittar du statistik kopplat till processefterlevnad, engagemang och aktiviteter. 

Statistiken presenteras i fyra block (horisontella), där varje kolumn visar data kopplat till ett specifikt område. 

Rad 1 - fokus på inspektioner och ronder: 

 1. Slutförda inspektioner - antal genomförda och icke genomförda ronder för perioden. Du kan också se ronder som är genomförda efter utsatt datum. 

 2. Skapade rapporter - visar inrapporterade incidenter och andra rapporter

 3. Skapade avvikelser - antal avvikelser som skapats från inspektioner samt rapporter. 

Rad 2 - fokus på aktivitet och olyckor/tillbud/risker:

 1. Vanligaste typer av inspektion - visar vilka inspektioner som det utförts flest av. 

 2. Vanligaste typer av rapport - visar vilka rapporter det skapats flest av. 

 3. Vanligaste kategori - visar vilka kategorier det skapats flest avvikelser/rapporter på. 

Rad 3 - fokus på aktivitetsfördelning i samtliga projekt (inspektioner): 

Översikt för aktivitet på samtliga projekt - ronder (inspektioner) som gjorts, försenade ronder, schemalagda ronder, skapade rapporter samt genomsnittlig åtgärdstid för avvikelsehantering. 


Rad 4 - fokus på entreprenörer: 


Översikt för olika entreprenörers involvering i projekten (baserat på användare): Antal avvikelser respektive bolag har hanterat, rapporter som skapats, genomsnittlig åtgärdstid för avvikelsehantering, hur många avvikelser som procentuellt hanterats i tid.


Användning av statistik: 


Genom statistiken har ni hela tiden tillgång till uppdaterad data från projekten som kan användas för att skapa säkrare och effektivare projekt. Filtrera data på projekt och över olika tidsperioder för att identifiera positiva och negativa trender - fånga upp områden för förbättring och sätt in åtgärder för att förebygga. 

Som hjälp för att driva på och förbättra ert arbetsmiljö- och säkerhetsarbete har vi sammanställt olika frågor som är bra att arbeta med: 

 • Genomför alla projekten ronder med en frekvens som är i linje med juridiska såväl som interna krav/förväntningar? 

 • Hur ser fördelningen ut vad gäller antalet avvikelser som skapats under ronder kontra antalet avvikelser som skapats via rapporter? Dokumenteras risker och brister även utanför skyddsronderna?

 • Finns det skillnader i hanteringstiden mellan avvikelser som skapats via ronder kontra avvikelser som skapats via rapporter?

 • Finns det aktiviteter där vi saknar användning? Vad kan vi vidta för åtgärder för att få till ett en bättre användning och bättre engagemang? 

 • Vilka företag lever upp till förväntningarna och vilka företag skulle eventuellt kunna behöva mer stöttning? 

TIPS! För samtliga grafer och trendlinjer kan du hålla muspekaren över bilden för att se mer detaljerad statistik.