Gå in på det projekt där du vill bjuda in en ny person och gör följande:

  1. Klicka på deltagare i menyn till vänster i projektvyn.

  2. Klicka på hantera under den behörighet som du vill ge användaren.

3. Börja med att söka i listan till vänster för att se om personen redan finns som registrerad användare på Infobric Field. Om personen finns, klicka på personens namn för att välja honom eller henne.

4. Klicka på den gröna pilen alternativt håll inne muspekaren och dra över personens namn i den högra listan. Personen är nu tillagd i ditt projekt. 

5. Om personen inte finns i listan till vänster, klicka på bjud in personen till Infobric Field nedanför listan.

6. Fyll i uppgifterna.

7. Klicka på bjud in. Personen är nu inlagd i projektet och får en inbjudan via mail för att skapa ett användarkonto. 

TIPS! När en användare är tillagd är det enkelt att byta behörighet för användaren. Det gör du på följande sätt: 

  1. Klicka på deltagare i menyn till vänster i projektvyn.

  2. Håll inne muspekaren på den person du vill byta behörighet för och dra personen till den behörighet du vill ge denna. Du har nu bytt behörighet.