När du slutfört ronden så kommer du till en sida som visar synkroniseringsprocessen och hur många procent som synkroniserats samt när ronden är färdig synkroniserad.

Om du klickar på visa slutförda ronder så kommer du till vyn synk och kan där se dina samtliga slutförda ronder.
För att manuellt komma till denna vy gör du följande: 


Börja med att klicka på ditt projekt sedan

  1. Öppna menyraden

  2. Klicka på synk

Här ser du om ronden är synkroniserad. Om den inte är synkad ser du hur många procent som har synkroniserats