Detta är en anpassad mall för riktade Covid-19 ronder. Mallen kan användas för att projektet ska förebygga minskningen av smittspridning.

Mall: Covid-19

Arbetsplatsen

 1. Bra möjligheter till att hålla en god handhygien, tillgång till handsprit.

 2. Bodarnas allmänna utrymme städas dagligen (prio kontaktytor) och god tillgång till avfallskärl för smittsäker hantering av exempelvis använda munskydd.

 3. Tiderna för frukost, lunch o fika är förskjutna för att minska antal personer i lunchrum.

 4. Bra livsmedelshantering. Tex mindre mjölkförpackningar, egen smörkniv, frukt med skal, var och en diskar sina egna bestick.

 5. Kontor och matsal är ommöblerad, för att skapa distans.

 6. Möten hålls i den mån det går via webben och utomhus.

 7. Fysiska möten hålls i mindre grupper.

 8. Generellt hålls avstånd, minst 2 m, mellan personer ute på byggarbetsplatsen och i bodarna.

 9. Godkända engångsmunskydd finns tillgängliga på arbetsplatsen och används vid arbetsmoment/situationer då rekommenderat avstånd inte kan hållas.

Personalinformation (ställ stickprovsfrågor)

 1. Dialog och information regelbundet till personalen.

 2. Personalen är informerade vid vilken sjuksymptom man skall sjukskriva sig och när man skall komma åter till arbetet.

 3. Personal vet till vem kan vända sig vid frågor om Covid-19. (tex Platsledning, HR)

 4. Personal vet var information om Covid-19 finns. 

 5. UE och konsulter har informerats om våra rutiner och förhållningssätt på grund av Covid 19.

Personalplanering

 1. Personer i riskgrupp är identifierade.

 2. Arbetsplatsen följer riktlinjer kring möten, resor och reserestriktioner.

 3. Det finns ersättare med tillräcklig kompetens och erfarenhet för identifierade nyckelroller. Beredskap finns om många på arbetsplatsen skulle bli sjuka samtidigt.