Alla som är inbjudna till ett projekt har möjlighet att rapportera in. Vilka rapporter respektive projekt kan skapa är upp till platsledningenmen behörighet rapportör kan endast göra det via mobilapplikationen. 

1. Klicka på Rapporter.

2. Klicka på Rapportera.

3. Välj vilken typ av rapport du vill skapa.

TIPS! Är du osäker på vad som bör fyllas i hittar du instruktioner till höger om själva rapporten. 

4. Fyll i den information som efterfrågas. Om ritningar är aktiverat i projektet har du möjlighet att välja nivå i projektet och sedan markera exakt plats på ritningen.

5. Klicka på Nästa.

6. Sök och välj vilka personer i listan som du vill ska ta emot din rapport. Projektadministratören/erna i projektet får automatiskt din rapport för vidarehantering.
7. Klicka på Spara.

TIPS! När du har klickat på spara så kommer du till rapportens detaljsida och kan då välja om du vill lägga till åtgärder kopplade till rapporten eller om rapporten inte kräver några åtgärder kopplade till sig.