Samtliga behörigheter ger möjligheten att rapportera men rapportörer kan endast göra det via mobilapplikationen. När ansvarig person har behandlat rapporten så skickas en notis automatiskt tillbaka via epost till den som rapporterat.

1. Klicka på rapporter

2. Klicka på rapportera3. Välj vad du ska rapportera (I denna guide kommer jag gå igenom en olycka)

4. Fyll i den information som efterfrågas. Om ritningar är aktiverat i projektet har du möjlighet att välja nivå i projektet och sedan markera exakt plats på ritningen 

5. Klicka på nästa

Hur du markerar på ritning efter att ha valt vilken nivå med tillhörande ritning du vill använda dig av.

6. Sök och välj vilka personer i listan som du vill ska ta emot din rapport. Projektadministratören/erna i projektet får automatiskt din rapport för vidarehantering.
7. Klicka på spara

TIPS! När du har klickat på spara så kommer du till rapportens detaljsida och kan då välja om du vill lägga till åtgärder kopplade till rapporten eller om rapporten inte kräver några åtgärder kopplade till sig. Läs mer om hur du skapar en åtgärd kopplad till en rapport: xxxx (artikel)