1. Klicka på Introduktion i menyn till vänster i projektvyn

  2. Klicka på Deltagare

  3. Välj personen som du vill redigera information och uppgifter


4. Klicka på redigera om någon har haft ett tillfälligt nummer och nu ska ändra till sitt ID06-nummer.  Klicka sedan på spara för att slutföra ändringen.
5. Klicka på redigera om du ska ändra något i deltagarens detaljer eller byta identifieringsfotot. Klicka sedan på spara för att slutföra ändringen.


6. Klicka på närmast anhöriga
7. Klicka på redigera eller lägg till kontakt beroende på om du vill redigera den befintliga kontakten eller lägga till en ny. Klicka sedan på spara för att slutföra ändringen.


8. Klicka på utbildningsbevis
9. Dra muspekaren över för att få upp redigera på de olika bevisen och klicka sedan på redigera på det utbildningsbevis som ska ändras. 


10. Skriv en kommentar, välj utgångsdatum på certifikatet och lägg till en eller flera filer. Klicka sedan på spara för att slutföra ändringen.


OBS! Om personen inte slutfört sin inskrivning än så behöver man redigera via inskrivningslänken som deltagarna använder för att skriva in sig på. Finns under Administration


Scrolla ner och klicka på Starta registrering
Fyll i deltagarens ID06-nummer alternativt tillfälliga ID06-nummer (syns ovanför pinkoden i deltagarens detaljer). Klicka på Nästa

Fyll i pinkoden och klicka på Nästa

Deltagarens inskrivningsformulär öppnas och du kan nu redigera och lägga till information. Fyll i det som behövs i respektive steg och fullfölj. Tänk på att deltagaren själv måste bekräfta att alla dokument har lästs och skriva under för att slutföra inskrivningen