Ja. Du kan markera och svara på flera punkter samtidigt om du vill markera dem godkända utan bevis (gröna) eller gråa. Du kan inte skapa fler avvikelser eller godkända punkter med bevis samtidigt.

Gör följande:

  1. Klicka och håll in på valfri punkt i listan - grön och grå knapp dyker upp 

  2. Markera punkterna i listan eller sektionsrubriken (ex. Arbete på höjd) som du vill svara på (klickar du på sektionsrubriken markeras samtliga punkter i sektionen)

  3. Klicka på grön för att godkänna punkterna utan bevis eller grå om punkterna inte är aktuella

Du kan också göra på följande sätt: 

  1. Klicka på den gröna ikonen med tre prickar.

  2. Klicka på Markera flera

3. Markera punkter i listan eller sektionsrubriken (ex. Arbete på höjd) om du vill markera alla punkter under en sektion

4. Klicka på grön för att godkänna punkterna utan bevis