Ja. Börja med att öppna appen och gå in på det projekt som du ska genomföra ronden i. Öppna sedan menyn genom att klicka på de tre strecken uppe i hörnet och klicka sedan på inspektioner.

  1. Klicka på samtliga.

  2. Här ser du samtliga ronder i projektet. Klicka på den ronden som du vill ta över.

  3. Klicka på redigera rond.

4. Klicka på Välj ansvarig för ronden och ändra till ditt eget namn för att ta över ronden (du kan även i detta steg ändra datum på ronden om du vill).
5. Klicka på redigera rond.


6. Välj start- och sluttid för ronden.
7. Klicka på uppdatera rond.

8. För att säkerställa att du tar över rätt rond får du bekräfta ändringen. Klicka på redigera för att slutföra och ta över ronden. 


Ronden ligger nu i din lista och du kan starta den när det är dags att genomföra ronden.

OBS! Glöm inte att synkronisera innan du börjar ronden och efter att du har tagit över en rond.