JA. Du kan göra detta på två sätt:

Via inspektioner i menyn: 

  1. Klicka på inspektioner i menyn till vänster. 

  2. Klicka på schemalägg rond


3. Välj dag för den första ronden (start- och sluttid för den ronden).
4. Klicka i boxen.
5. Välj med vilken frekvens du vill schemalägga ronderna och därefter till vilket slutdatum du vill schemalägga ronderna.
6. Klicka på spara.


Via inspektionsvyn:

  1. Klicka på den gröna plustecknet.

  2. Välj dag för den första ronden (start- och sluttid för den ronden).
  3. Klicka på boxen.

  4. Välj med vilken frekvens du vill schemalägga ronderna och därefter till vilket slutdatum du vill schemalägga ronderna. 

  5. Klicka på spara.