Du kan enbart skapa en ny inspektion via webbplattformen.

För att skapa ny inspektion: 
Gå in på det projekt där du vill skapa en ny inspektion och gör följande:

 1. Klicka på inspektioner i menyn till vänster.

 2. Klicka på skapa inspektion.

 3. Fyll i informationen om inspektionen.

 4. Välj den mall som du vill använda för inspektionen:
  a. Standardmallar - mallar som finns inlagda för ditt företag
  b. Kopiera från befintlig inspektion - mall som tas från redan skapad inspektion
  c. Skapa ny - skapa din egen mall

 5. Klicka på spara

Du kommer nu automatiskt tillbaka till inspektionsvyn där du kan schemalägga ronder inom den skapade inspektionen, redigera inspektionens detaljer, redigera konfigurationen, notisregler och om du skulle ha valt fel mall så kan du även radera inspektionen.

Om du väljer att skapa en inspektion med en tom mall:

6. Efter att du klickat på spara kommer du automatiskt till redigera konfiguration och kan där välja om du vill lägga till en checklista eller ett formulär (Du kan välja om du vill skapa en ny checklista/formulär eller om du vill använda dig av en redan skapad checklista/formulär).

7. Klicka i de inställningar som du vill använda dig av på din inspektionsmall, du kan välja att klicka i flera alternativ eller inget av dem.

Om du väljer att skapa en ny checklista eller formulär så kommer du till en ny sida där du kan skapa formuläret/checklistan.

Om du väljer att skapa en ny checklista: 

8. Skriv in sektionskoden, skriv in sektionens rubriken och klicka på spara

9. Namnge punkt (du sparar punkten genom att klicka på enter)


10. Lägg till ytterligare punkter genom att klicka på lägg till punkt eller sektioner genom att trycka på lägg till sektion

11. När du känner dig nöjd med din checklista kan du klicka på förhandsgranska och se hur det kommer att se ut när du använder din checklista sedan (Du kan klicka här under hela tiden du redigerar din checklista tills du klickar på spara).

12. Du kan aktivera/inaktivera sektioner och punkter i din checklista

13. Klicka på spara checklista

Om du väljer att skapa nytt formulär:

14. Ange sektionens rubrik och klicka på spara

15. Välj formulärets delar från listan till höger och dra och droppa den formulär del du vill använda dig av under din sektion, du kan välja att använda dig av en eller flera olika formulärs delar under samma sektion.

 • Kort text - Du väljer rubriken till en kort text som personen som utför ronden sedan ska fylla i

 • Stycke (Text) - Välj en rubrik som sedan är kopplad till en lite längre text

 • Datum - Skriv in vad du vill att personen ska kolla på för datum eller om du vill att de ska skriva in dagens datum

 • Rullgardinslista - Börja med att sätta rubriken på listan sedan kan du lägga till en eller flera alternativ som du sedan kan redigera, radera och ändra ordning på din rullista.

 • Kryssruta - Här kan du välja en rubrik och sedan lägga in så många olika kryssruts alternativ du vill.

 • Radioknapp - När du skrivit in rubriken så kan du sedan lägga in flera alternativ, skillnaden här mellan kryssrutan är att man kan enbart välja ett av alternativen när man fyller i formuläret.

 • Bilduppladdning - Här kan du lägga in en rubrik som beskriver vilken typ av bild/bilder du vill att personen ska ladda upp

 • Nummer - Nummer menas med att personen som fyller i formuläret kan välja en siffra kopplat till det du efterfrågar

OBS! Du kan redigera och radera alla sektioner och formulär delar medan du skapar ditt formulär. Det går även välja vilka delar som ska vara obligatoriska eller inte genom att klicka i det när du skapar en formulärs del.

16. När du känner dig nöjd med ditt formulär kan du klicka på förhandsgranska och se hur det kommer att se ut när någon använder formuläret. (Du kan klicka här under hela tiden du redigerar ditt formulär tills du klickar på spara)

17. Klicka på spara formulär

18. När du är nöjd med din mall klicka på spara inspektionsmall