Utredningsformulär gör det enkelt att genomföra noggranna utredningar av alla rapporterade incidenter i Infobric Field.

Endast användare med ”Utredare” -behörighet har tillgång till den här modulen

  1. Klicka på Utredningar.

  2. Klicka på den rapport som du ska utvärdera.

  3. Du kan redigera rapporten genom att klicka på redigera knappen uppe till höger och där kan du sedan redigera rapportens kategori, beskrivning, nivå & sektor.

  4. Du kan redigera eller lägga till i den grundläggande incidentuppföljningens informationen som vanligtvis tillhandahålls efter att incidenten har rapporterats i Infobric Field.

  5. Klicka på Spara efter den grundläggande incidenten har uppdaterats.

  6. För att utföra en undersökning och fylla i detaljerad information, välj det undersökningsformulär som gäller för den aktuella rapporten.

  7. Fyll i undersökningsformuläret enligt dess fält.

  8. Ladda upp filer kopplade till utredningen.

  9. Välj om du ska Spara som utkast eller om du vill Spara och avsluta ärendet.

  10. När du är nöjd med din utredning och klickat på Spara och avsluta ärende så kommer du få frågan "Är du säker på att du vill avsluta den här utredningen?" Klicka på Bekräfta.

OBS! När du avslutat ärendet så går det inte att redigera eller lägga till någon information längre.