Protokollet skickas som standard alltid till din e-post efter genomförd rond om inget annat valts. 

Det går även att ladda ner protokollet från webbplattformen på några olika sätt: 

  1. För den allra senaste ronden som genomförts finns protokollet under Översikt i ditt projekt. Klicka på Originalprotokoll för att öppna PDFen och ladda ner.  

Samtliga protokoll från alla ronder finns också att ladda ner under Dokument:

1. Klicka på dokument 

2. Välj vilken typ av protokoll du vill ladda ner och från vilken rond.

Det finns 3 varianter av protokollet för varje rond - ett original och två aktuella protokoll. Originalet är statistisk och ändras inte, de aktuella uppdateras allteftersom att avvikelser åtgärdas och innehåller enbart det som fortsatt ligger öppet och behöver åtgärdas - helt enkelt ett levande dokument. 

  • Originalprotokoll - protokollet som skickas ut via e-post direkt efter ronden, kan laddas ner, skrivas ut och anslås. Protokollet skapas i checklistsformat, dvs. ordningen på informationen i protokollet följer ordningen och punkterna i den checklista som använts under ronden.  

  • Aktuellt protokoll (checklistsformat) - likt originalprotokollet följer detta protokoll checklistans ordning och punkter. 

  • Aktuellt protokoll (sektionsformat) - protokollet är indelat i sektioner istället för att följa checklistan. Sektionerna är Avvikelser från tidigare ronder, Avvikelser från aktuell rond, Godkända punkter med bevis, Godkända punkter utan anmärkningar och Positiva observationer

Varje protokoll har alltid en förstasida med en översikt med antal öppna avvikelser och vanligast förekommande riskområden, positiva observationer, projektdetaljer och anteckningar från ronden. På sistasidan av protokollet finns också alltid en översikt på deltagarna under ronden.