De personer som blivit tilldelade avvikelser får automatiskt separata arbetsordrar via e-post och i sin mobilapplikation. Om man inte har blivit tilldelat någon avvikelse så får man enbart protokollet skickat till sin e-post.