Detta är en anpassad mall för vinterronder.

Mallen kan användas för att säkerställa att projektet förebygger risker förknippade med halka, mörker och liknande risker som förekommer under vinterhalvåret.


Kursiverad text i mallen nedan kan läggas i beskrivningsfältet för varje punkt vid skapande av mall i Infobric Field.


Mall: Vinterrond

Belysning

 1. Finns det tillräcklig belysning för att arbete ska kunna utföras säkert?

 2. Använder maskiner belysning?

 3. Är de fordon/maskiner som ska ha belysning utrustade korrekt?

 4. Kontrollera att all belysning fungerar - Gatlampor, temporära lampor, fordonslampor, backbelysning, rotationsbelysning, varningslampor etc.

Synbarhet/reflexer

 1. Har personal korrekt PPE med avseende på täckningsgrad av reflexer? Varselbyxor ska ha lågt sittande reflexer

 2. Har föremål där påkörningsrisk föreligger markerats med reflex eller är ytan fluorescerande?

 3. Vid snö: Är vägar utmarkerade med ex. sergeanter?

Halka/minusgrader

 1. Finns rutin kring halkbekämpnings upprättad? Vem gör vad?

 2. Är arbete där halkrisk förekommer riskbedömt?

 3. Är sand, salt etc. inköpt?

 4. Är gångvägar/fordonsvägar saltade/grusade?

 5. Finns behov av halkskydd i form av ex. broddar? Lyssna med personalen

Arbetskläder

 1. Har personalen kläder för rådande väder?

 2. Finns extra vinterkläder i reserv? Handskar, mössa etc

Ordning & reda

 1. Hur hittar vi våra saker när de är snötäckta? APD-plan, fotografier, märkning med skyltar

 2. Finns det saker som riskerar att frysa och som bör isoleras/förvaras frostfritt? Vattenledningar, fiberdukar etc.

 3. Är alla gångytor städade från stroppar, brädbitar, hala plywoodskivor, plastskyltar och annat som man kan halka på?