Rapportflöden i Infobric Field tillåter kontoägare att skapa olika typer av rapporter. Rapportflödesinställningarna är mycket flexibla, så att kontoägare kan bestämma vilka frågor och detaljer som ska begäras från användare under rapporteringen. När rapportflöden har skapats på kontoinställningar kan kontoägaren aktivera specifika rapportflöden i olika projekt, baserat på behov. Rapportflödesinställningar gör att kontoägare kan skapa mer detaljerade rapporter utöver standardrapporter som till exempel riskobservation eller olycka.


När du skapar rapportflödet så finns det flera olika komponenter som du kan välja mellan för att din rapport ska uppfylla de krav du vill ha på din rapport:


 • Inställningar - Allmänna inställningar i rapporteringsflödet - här fyller du i rapportens namn, beskrivning, användningsområde, taggar och kategori
 • Rapport - Här ser och skapar du frågor som användare kommer att fylla i när de skapar rapporter
 • Åtgärder och Uppföljning - Du väljer om du ska aktivera åtgärder kopplade till din rapport och om du vill avsluta ärende automatiskt efter åtgärdad avvikelse eller inte.
 • Utredning - Här väljer man utredningskrav som gör det enkelt att genomföra noggranna utredningar av alla rapporter.

Inställningar:

 1. Klicka på kugghjulet bredvid ditt namn högst upp till höger.
 2. Klicka på Rapportflöden.
 3. Klicka på Skapa nytt flöde.
 4. Namnge ditt rapportflöde.
 5. Fyll i beskrivningen.
 6. Välj kategori, du kan här välja om du ska välja en kategori som redan är skapad eller skapa en ny kategori. 
 7. Välj ikon för din rapport.
 8. Användningsområde: Tilldela din rapport ett användningsområde för att lättare kunna få ut statistik och för att lättare hitta specifika rapporter. 
 9. Taggar: Med hjälp av taggar kan man få ut bättre statistik inne i insights. Du kan välja mellan de taggar du har skapat tidigare inne på kontoinställningarna.
 10. Klicka i om du vill tillåt anonym rapportering eller klassificera som en incident (Aktivera för att lägga till tidpunkt för incidenten och visa incidentspecifik data i insights).  

Rapport:

 1. Alla rapporter har ett standardfält där det ingår beskrivning, kategori, nivå, sektor och GPS position.
 2. Välj om du ska ha ett formulär kopplat till ditt rapportflöde, du bygger upp formulärets delar från listan till höger börja med att lägga in Sektionen för att sedan dra och droppa den formulärs del du vill använda dig av under din sektion, du kan välja att använda dig av en eller flera olika formulärs delar under samma sektion.
 • Kort text - Du väljer rubriken till en kort text som personen som utför ronden sedan ska fylla i 

 • Stycke (Text) - Välj en rubrik som sedan är kopplad till en lite längre text

 • Beskrivning - Här kan du lägga till en beskrivande text, t.ex. instruktioner eller riktlinjer.

 • Datum - Skriv in vad du vill att personen ska kolla på för datum eller om du vill att de ska skriva in dagens datum

 • Rullgardinslista - Börja med att sätta rubriken på listan sedan kan du lägga till en eller flera alternativ som du sedan kan redigera, radera och ändra ordning på din rullista. 

 • Kryssruta - Här kan du välja en rubrik och sedan lägga in så många olika kryssruts alternativ du vill.

 • Radioknapp - När du skrivit in rubriken så kan du sedan lägga in flera alternativ, skillnaden här mellan kryssrutan är att man kan enbart välja ett av alternativen när man fyller i formuläret.
 • Bilduppladdning - Här kan du lägga in en rubrik som beskriver vilken typ av bild/bilder du vill att personen ska ladda upp
 • Filuppladdning - Du kan lägga in en rubrik och beskrivning av den fil/filer du vill att personen ska laddas upp

 • Nummer - Nummer menas med att personen som fyller i formuläret kan välja en siffra kopplat till det du efterfrågar

OBS! Du kan redigera och radera alla sektioner och formulär delar medan du skapar ditt formulär. Det går även välja vilka delar som ska vara obligatoriska eller inte genom att klicka i det när du skapar en formulärs del.

3. När du känner dig nöjd med ditt formulär kan du klicka på Förhandsgranska och se hur det kommer att se ut när någon använder formuläret. (Du kan klicka här under hela tiden du redigerar ditt formulär tills du klickar på spara).

4. Klicka på Spara formulär.


Åtgärder och Uppföljning

 1. Klicka på Åtgärder och Uppföljning.
 2. Det finns två knappar under Åtgärder den första är för att Aktivera åtgärder och du kan enbart klicka på den andra, Avsluta ärende automatiskt,efter åtgärdad avvikelse om du har aktiverat Åtgärder.
 3. Fyll i krav för uppföljningen, ange namnet på kravet och välj ett formulär eller skapa ett nytt.


OBS! Om du väljer Avsluta ärende automatiskt efter åtgärdad avvikelse så kan du inte lägga till krav för uppföljning!


TIPS! Du kan välja att skapa flera formulär under samma krav eller skapa flera krav med olika formulär!


Utredning

 1. Klicka på Utredning.
 2. Fyll i utredningskravet, ange kravets namn och välj formulär eller skapa ett nytt.
 3. Klicka på Förhandsgranska för att se hur ditt rapportflöde ser ut från början till slut.
 4. Klicka på Tillbaka till skapande av flöde om du vill redigera något.
 5. Klicka på Publicera.