Taggar används i inspektionsmallar samt i rapporteringsflöden för att organisera din data som produceras under de ronder som är anslutna till den mallen.

Om ditt konto har tillgång till Insights-modulen i Infobric Field kan dessa taggar användas för att filtrera data och hitta information om objekt som är specifikt relaterade till taggen. Detta kan till exempel vara användbart om du vill filtrera information om säkerhets- och miljöobjekt - genom att använda ”säkerhet” och ”miljö” som tagg.

Hantera taggar

  1. Klicka på kugghjulet som du hittar bredvid ditt namn längst upp till höger.

  2. Klicka på Taggar i menyn till vänster.

  3. Klicka på Lägg till ny tagg längst upp till höger.

  4. Skriv in rubriken för den nya taggen och klicka på Spara.

Här kan du se vilka taggar som används i tre olika sammanhang:

  • används i mallar - taggen används i standardinspektionsmallar på kontonivå

  • används vid inspektioner - taggen används vid inspektioner på projektnivå (främst när standardmallen är kopplad till en inspektion eller när taggen har använts när du skapar mall från grunden

  • används i olika rapporteringsflöden

När du är klar med att skapa inspektionstaggar kommer du att kunna använda dessa taggar i inspektionsmallar på konto, specifika inspektioner och i dina rapporteringsflöden. Se hur du hanterar inspektionsmallar i den här artikeln - Hur skapar jag en inspektionsmall för mitt företagskonto?


Viktigt att veta:

  • Endast kontoägare har åtkomst till hantering av taggar

  • Taggen kan bara tas bort om den inte är ansluten till några mallar

  • Om du byter namn på taggen som är ansluten till någon av mallarna - kommer all data som är relaterad till den här taggen att ändras och taggas på nytt. Det betyder att om du byter tagg ”Brandsäkerhet” till ”Vatten” kommer alla avvikelser att märkas om med ”Vatten”.

OBS! Taggar och projekttaggar är olika enheter i Infobric Field. Läs mer om hur du använder och hanterar projekttaggar här: Hur lägger jag till projekttaggar?