Infobric Field finns på fyra olika språk - svenska, engelska, norska och ryska. 

Guiden går först igenom hur du byter språk på iOS-enheter och sedan för Android-enheter. 

iOS

1. Klicka på din profilbild

2. Klicka på Ändra språk. Inställningarna för Infobric Field öppnas.

3.  Klicka på språk


4. Klicka på språket som du vill byta till. När du öppnar upp appen igen kommer språket att justeras automatiskt. 


ANDROID

1. Öppna menyn och klicka på kugghjulet

2. Klicka på Ändra språk. Inställningarna för Infobric Field öppnas. 

3. Klicka på språket som du vill byta till. När du öppnar upp appen igen kommer språket att justeras automatiskt.