Arkivera

  1. Klicka på inspektioner i menyn till vänster i projektvyn. 

  2. Klicka på den senast genomförda ronden i inspektionen som du vill arkivera.


3. Klicka på de tre prickarna uppe till höger.

4. Välj arkivera inspektion.


5. Klicka på arkivera.


Avarkivera

  1. Klicka på ronder i menyn till vänster i projektvyn

  2. Filtrera till arkiverat

  3. Klicka på en rond från den inspektion du vill ta bort från arkiveringen


4. Klicka på de tre prickarna uppe till höger
5. Klicka på avarkivera inspektion 

6. Klicka Avarkivera