1. Klicka på veckans inspektioner

2. Klicka på ronden som du vill redigera.
3. Klicka på boka om rond.

4. Välj datum för ronden. Det går här även se hur många andra ronder som finns på det valda datumet samt vilka tider de är schemalagda.
5. Klicka på boka om rond. 

6. Välj vilken tid du ska gå ronden.
7. Klicka på uppdatera rond.

När detta är slutfört kommer du tillbaka till inspektionsvyn och kan se din ombokade rond i listan.  

OBS! Tänk på att det alltid är viktigt att synkronisera appen innan du påbörjar en rond och efter det att du har redigerat en rond.