Formulär är en kombination av olika formulärfält som kan fyllas i under en inspektion. Du kan skapa olika formulär med hjälp av formulärbyggaren och senare lägga till formulärkomponenter i inspektionsmallarna.

OBS! Ett formulär måste ingå i en inspektionsmall för att kunna användas i en inspektion.

 1. Klicka på kugghjulet som du hittar bredvid ditt namn längst upp till höger.

 2. Klicka på Formulär.

 3. Klicka på Skapa nytt formulär.

 4. Skriv in namnet på formuläret och klicka på Spara.

 5. Ange sektionens rubrik och klicka på Spara.

 6. Välj formulärets delar från listan till höger och dra och droppa den formulär del du vill använda dig av under din sektion, du kan välja att använda dig av en eller flera olika formulärsdelar under samma sektion.

 • Kort text - Du väljer rubriken till en kort text som personen som utför ronden sedan ska fylla i 

 • Stycke (Text) - Välj en rubrik som sedan är kopplad till en lite längre text

 • Beskrivning - Här kan du lägga till en beskrivande text, t.ex. instruktioner eller riktlinjer.

 • Datum - Skriv in vad du vill att personen ska kolla på för datum eller om du vill att de ska skriva in dagens datum

 • Rullgardinslista - Börja med att sätta rubriken på listan sedan kan du lägga till en eller flera alternativ som du sedan kan redigera, radera och ändra ordning på din rullista. 

 • Kryssruta - Här kan du välja en rubrik och sedan lägga in så många olika kryssrutsalternativ du vill.

 • Radioknapp - När du skrivit in rubriken så kan du sedan lägga in flera alternativ, skillnaden här mellan kryssrutan är att man kan enbart välja ett av alternativen när man fyller i formuläret.

 • Bilduppladdning - Här kan du lägga in en rubrik som beskriver vilken typ av bild/bilder du vill att personen ska ladda upp

 • Nummer - Nummer menas med att personen som fyller i formuläret kan välja en siffra kopplat till det du efterfrågar

OBS! Du kan redigera och radera alla sektioner och formulär delar medan du skapar ditt formulär. Det går även välja vilka delar som ska vara obligatoriska eller inte genom att klicka i det när du skapar en formulärsdel.

7. När du känner dig nöjd med ditt formulär kan du klicka på Förhandsgranska och se hur det kommer att se ut när någon använder formuläret. (Du kan klicka här under hela tiden du redigerar ditt formulär tills du klickar på spara)

8. Klicka på Spara formulär.

Alla formulär som du har byggt kan läggas till i inspektionsmallen för användning i inspektioner. Se hur du bygger inspektionsmallar och lägger till formulär i den här artikeln - Hur skapar jag en inspektionsmall för mitt företagskonto?