Ja, via webbplattformen. Gör på följande sätt:

 1. Klicka på inspektioner i menyn till vänster i din projektvy.

 2. Klicka på de tre prickarna i det övre högra hörnet på inspektionen som du vill redigera mallen för.

 3. Klicka på redigera konfiguration

  Redigera checklista:

  4. Klicka på redigera under din checklista

  5. Lägg till ytterligare punkter genom att klicka på lägg till punkt eller sektion genom att trycka på lägg till sektion

  6. Du kan aktivera/inaktivera sektioner och punkter i din checklista

  7. Klicka på spara checklista när du är nöjd med redigering av checklistan

Redigera formulär:

8. Klicka på redigera på formuläret


9. Klicka på den komponent du vill redigera, vad du kan redigera beror på vilken komponent du klickar på. Du kan redigera texten, lägga till alternativ, göra en komponent krävs eller inte krävs. Du har också möjlighet att ta bort eller kopiera komponenterna.

10. Välj formulärkomponenter från listan till höger och dra och släpp den del av formuläret du vill använda under din sektion, du kan välja att lägga till en eller flera komponenter i formuläret under samma sektion.

11. När du är nöjd med ditt formulär kan du klicka på förhandsgranska och se hur det kommer att se ut när du använder formuläret. (Du kan klicka här under hela tiden du redigerar ditt formulär tills du klickar på spara)

12. Klicka på spara formulär

13. Klicka på tillbaka till inspektionskonfigurationen

14. Redigera inställningarna

 • Checklista - lista över föremål som kan kontrolleras under inspektion

 • Formulär - kombination av olika formulärfält som kan fyllas i under inspektionen

 • Positiva observationer - gör det möjligt för inspektörer att rapportera positiv observation under inspektionen

 • Deltagare - låter inspektörer välja vilka användare som har deltagit under ronden

 • Signatur - låter inspektörer bekräfta information som samlats in under inspektion med en digital signatur samt att ronddeltagare kan signera att de har medverkat på ronden.

15. Klicka på spara inspektionsmall

TIPS! Du kan nu redigera inspektionsmallen även om du har en pågående ronda i inspektionen, nästa ronda i inspektionen kommer ha den uppdaterade mallen.