Ronder genomförs via mobilapplikationen.

OBS! Inspektioner kan skapas med flera komponenter:

  • Deltagare - låter inspektörer välja vilka användare som har deltagit under ronden

  • Checklista - lista över föremål som kan kontrolleras under inspektion

  • Formulär - kombination av olika formulärfält som kan fyllas i under inspektionen

  • Positiva observationer - gör det möjligt att rapportera positiv observation under inspektionen

  • Signatur - låter inspektörer bekräfta information som samlats in under inspektion med en digital signatur samt att ronddeltagare kan signera att de har medverkat på ronden.

Det kan variera mellan en komponent till fem beroende på hur din inspektion är uppbyggd. Du kommer se vilka av dessa komponenter som finns med i din meny längst ner på skärmen förutom signatur som automatiskt kommer efter du klickat på flaggan för att slutföra ronden. Du kan även växla fram och tillbaka mellan de olika komponenterna medan du genomför ronden ifall du skulle vilja redigera något.

Börja med att klicka på rutan Veckans inspektioner. Kom ihåg att alltid synkronisera mobilapplikationen innan du går ronden så att du får med senaste informationen. 


Om det inte finns en schemalagd rond, kan du kika i denna guide för att se hur du schemalägger en rond.


  1. Klicka på den rond du ska genomföra.

  2. Klicka på starta.

3. Välj de personer som deltar i ronden och som du vill ska stå med på protokollet som deltagare. 

4. Klicka på plustecknet om du vill lägga till användare som inte är anslutna till projektet

TIPS! Du kan gå tillbaka till deltagarvyn och justera deltagarna under omgången genom att klicka på deltagare i menyn längst ner.

5. Klicka på checklista i menyn längst ner på skärmen så kommer du automatiskt till avvikelserna från föregående omgång. Om du inte har några aktiva avvikelser från tidigare ronder kommer du automatiskt till den aktuella ronden istället.

Om du trycker på avvikelsen kan du se informationen och välja om avvikelsen ska åtgärdas eller om den fortfarande inte är åtgärdad.

 OBS! Alla avvikelser från tidigare ronder måste granskas innan den aktuella rondenn kan slutföras.

6. Klicka på aktuell rond uppe till höger på skärmen 

7. Genomför din rond och gå igenom punkterna i listan. För att hitta punkter enkelt kan du använda förstoringsglaset högst upp och söka. För att lägga till svar på en punkt, klicka på punkten och välj därefter: 

  • Grön knapp: Punkten är godkänd, du kan välja om du vill lägga in bevis eller inte. 

  • Röd knapp: Punkten kräver åtgärd, lägg till avvikelse.

  • N/A knapp: Punken är ej aktuell för pågående rond (släcks och kommer inte med på protokollet).

Du kan lägga till flera avvikelser och godkända punkter med bevis under samma punkt. 

Hur du godkänner en punkt:

Om du klickar på den gröna knappen för att godkänna punkten kan du välja mellan att skapa en godkänd punkt med bevis eller utan. Om du väljer utan, hoppar du direkt till steg 10 för att se hur du gör detta. 

8. Fyll i informationen som efterfrågas.

9. Klicka på spara.

10. Klicka på Ja, svara utan om du väljer att inte lämna kommentar eller bild på den godkända punkten. För punkter som du bara vill godkänna utan bevis kan du också i checklistvyn hålla in längre på punkten för att snabbt godkänna fler punkter samtidigt.

Hur du lägger till en avvikelse: 

11. Om du klickar på den röda knappen för att göra en avvikelse behöver du fylla i informationen som efterfrågas.

12. Klicka sedan på spara.

Hur du markerar flera punkter samtidigt:

Du kan välja att klicka och hålla in på punkten i fråga och hoppa direkt till punkt 13.

13. Klicka på den gröna ikonen med tre prickar nere i högra hörnet

14. klicka på markera flera.

15. Klicka på samtliga punkter som du vill antingen godkänna eller gråmarkera och klicka sen på den gröna bocken eller gråa N/A.

Hur man lägger till en positiv observation:

16. Klicka på observationer nere i högra hörnet 

17. Klicka på plustecknet.

18. Fyll i informationen som efterfrågas

19. Klicka på lägg till

20. När du inspekterat punkterna som är aktuella i listan klickar du på flaggan högst upp till höger (glöm inte att du måste ha markerat alla avvikelser från föregående rond innan du kan trycka på flaggan). Om du vill gå tillbaka till listan för att redigera dina punkter klickar du istället på avbryt. Klicka sedan på slutför för att avsluta ronden.

OBS! Om du inte har signeringaturer kopplat till din inspektion så kan du hoppa vidare till steg 26.

21. Klicka på plustecknet

22. Klicka på personen som ska signera

TIPS! Genom att trycka på symbolen i det nedre högra hörnet kan du lägga till användare som inte ingår i projektet som du vill underteckna protokollet.

23. Använd ditt finger för att rita din signatur i rutan

24. Klicka på spara

25. Klicka på slutför (du kan klicka på plustecknet och lägga till så många signaturer du vill innan du klickar på slutför)

26. Lägg till anteckningar kring ronden om du vill. Dessa hamnar på protokollets förstasida.
27. Klicka på slutför rond. Mobilapplikationen och informationen från ronden synkroniseras nu automatiskt med webbplattformen.