Infobric Field Support

Observationer & incidenter

Hur rapporterar jag via webbplattformen?
Samtliga behörigheter ger möjligheten att rapportera men rapportörer kan endast göra det via mobilapplikationen. När ansvarig person har behandlat rapporten...
Hur skapar jag åtgärder för rapporter?
Klicka på Rapporter i menyn till vänster i projektvyn Klicka på den som du vill skapa åtgärder för 3. Klicka på ja om du vill skapa en åtgärd för...
Hur ser och använder jag listan med samtliga rapporter i mitt projekt och konto?
Via datorn: Rapporter i ditt projekt: Klicka på rapporter i menyn till vänster i projektvyn. Du kommer automatiskt till samtliga rapporter i projektet ...
Hur hanterar jag en olycka eller ett tillbud?
Klicka på rapporter i menyn till vänster i projektvyn Klicka på tillbudet/olyckan som du vill hantera 3. Om du vill kan du lägga till en åtgärd p...