Infobric Field

Observationer & incidenter

Hur rapporterar jag en observation, ett tillbud eller en olycka via webbplattformen?
Samtliga behörigheter ger möjligheten att rapportera men rapportörer kan endast göra det via mobilapplikationen. När ansvarig person har behandlat rapporten...
Fre, 2 sep., 2022 at 2:50 E.M.
Hur ser jag listan med de riskobservationer jag rapporterat?
Via webbplattformen: Klicka på riskobservationer i menyn till vänster i projektvyn. Växla till rapporterad av mig Där syns listan med dina rapport...
Fre, 2 sep., 2022 at 2:53 E.M.
Hur ser jag listan med de tillbud och olyckor jag rapporterat?
Du kan se se listan både via BuildSafes webbplattform och mobilapplikation.  Webbplattformen:  Klicka på incidenter i menyn till vänster i projektvyn. ...
Fre, 2 sep., 2022 at 3:01 E.M.
Kan jag söka och filtrera observationer och incidenter?
Ja. Det går att söka på observationer och incidenter för att göra det enklare att hitta det du letar efter för stunden.  Sök:  Klicka på...
Tis, 12 Okt, 2021 at 10:43 F.M.
Hur ser jag listan med samtliga riskobservationer som rapporterats i projektet?
Klicka på riskobservationer i menyn till vänster i projektvyn. Samtliga riskobservationer som rapporterats i projektet. Klicka på riskobservatio...
Fre, 2 sep., 2022 at 3:04 E.M.
Hur ser jag listan med samtliga incidenter som rapporterats i projektet?
Klicka på incidenter i menyn till vänster i projektvyn. Här finns samtliga tillbud och olyckor i projektet.  Via appen: Klicka på incidenter ...
Fre, 2 sep., 2022 at 3:06 E.M.
Hur skapar jag åtgärder för en riskobservation?
Via webbplattformen: Klicka på observationer i menyn till vänster i projektvyn Klicka på den observation som du vill skapa åtgärd...
Tis, 12 Okt, 2021 at 10:43 F.M.
Hur skapar jag åtgärder för ett tillbud/en olycka?
Klicka på incidenter i menyn till vänster i projektvyn Klicka på den som du vill skapa åtgärder för 3. Klicka på ja om du vill sk...
Tis, 12 Okt, 2021 at 10:43 F.M.
Hur hanterar jag en positiv observation?
Klicka på positiva observationer i menyn till vänster i projektvyn Klicka på den positiva observation som du vill hantera 3. Klicka på Arkivera ti...
Fre, 2 sep., 2022 at 3:09 E.M.
Hur redigerar/raderar jag en observation eller incident?
OBS! Om du raderar en observation eller incident så kan vi inte återställa den, radera endast om du vet att det inte är information som du behöver. Gå in p...
Fre, 2 sep., 2022 at 3:18 E.M.