Infobric Field Support

Observationer & incidenter

Hur rapporterar jag en observation, ett tillbud eller en olycka via webbplattformen?
Samtliga behörigheter ger möjligheten att rapportera men rapportörer kan endast göra det via mobilapplikationen. När ansvarig person har behandlat rapporten...
Hur ser jag listan med de riskobservationer jag rapporterat?
Via webbplattformen: Klicka på riskobservationer i menyn till vänster i projektvyn. Växla till rapporterad av mig Där syns listan med dina rapporte...
Hur ser jag listan med de tillbud och olyckor jag rapporterat?
Du kan se se listan både via Infobric Field webbplattform och mobilapplikation.  Webbplattformen:  Klicka på incidenter i menyn till vänster i projek...
Kan jag söka och filtrera observationer och incidenter?
Ja. Det går att söka på observationer och incidenter för att göra det enklare att hitta det du letar efter för stunden.  Börja med att gå in i det proje...
Hur ser jag listan med samtliga riskobservationer som rapporterats i projektet?
Klicka på riskobservationer i menyn till vänster i projektvyn. Samtliga riskobservationer som rapporterats i projektet. Via mobilapplikationen:  ...
Hur ser jag listan med samtliga incidenter som rapporterats i projektet?
Klicka på incidenter i menyn till vänster i projektvyn. Här finns samtliga tillbud och olyckor i projektet.  Via appen: Börja med att klicka p...
Hur skapar jag åtgärder för en riskobservation?
Via webbplattformen: Klicka på observationer i menyn till vänster i projektvyn Klicka på den observation som du vill skapa åtgärd...
Hur skapar jag åtgärder för ett tillbud/en olycka?
Klicka på incidenter i menyn till vänster i projektvyn Klicka på den som du vill skapa åtgärder för 3. Klicka på ja om du vill sk...
Hur hanterar jag en positiv observation?
Klicka på positiva observationer i menyn till vänster i projektvyn Klicka på den positiva observation som du vill hantera 3. Klicka på Arkivera ti...
Hur redigerar/raderar jag en observation eller incident?
OBS! Om du raderar en observation eller incident så kan vi inte återställa den, radera endast om du vet att det inte är information som du behöver. Gå in p...