• Administrera projekt och bjuda in användare. Har full behörighet kring administration av projektet och kan bjuda in användare till projektplattformen. Kan hantera alla rapporter. Kan även hantera introduktionen.

  • Behandla rapporter. Har behörighet att via projektplattformen behandla rapporter som inte är incidenter.

  • Skapa/redigera inspektioner (ronder). Har behörighet att skapa inspektioner inom ett specifikt projekt samt redigera datum, tid och ansvarig inspektör för schemalagda ronder inom inspektionen.

  • Anpassa mallar för specifika projekt. Har behörighet att inaktivera/aktivera sektioner och punkter i inspektionens mall som inte är applicerbara för det enskilda projektet.

  • Genomföra ronder. Har behörigheten att utföra ronder i mobilapplikationen.

  • Bli tilldelad och åtgärda avvikelser. Har behörigheten att ansvara för att åtgärda de avvikelser som identifieras under ronder.

  • Åtkomst till projektplattform. Har access till projektvyn med allt material som har laddats upp och dokumenterats i samband med ronder/tillbud.

  • Ta emot protokoll. Har behörighet att ta emot protokoll efter avslutade ronder.

  • Rapportera. Har tillgång till mobilapplikationen med funktionen för rapportering.