1. Du går in i projektet och klickar på deltagare i menyn till vänster i projektvyn. 

  2. Klicka på den behörighet som personen som du vill ta bort har.

  3. Sök efter personen som du vill ta bort från projektet.

  4. Klicka på namnet du vill plocka bort från projektet.

  5. Klicka på den gröna pilen. Personen är nu borttagen från projektet. 

TIPS! Du kan även dra över namnen istället för att klicka på den gröna pilen genom att hålla in namnet och dra från den högra kolumen till den vänstra.