Gå in i det projekt du vill antingen skicka ut en inbjudnings påminnelse från eller radera en inbjudan du skickat ut.

  1. Klicka på deltagare i menyn till vänster i projektvyn

  2. Klicka på Inväntar bekräftelse

  3. Här kan du söka på namn, företag och behörighetsgrad på personen/personerna du vill antingen radera eller skicka ut en inbjudan till igen


4. Sätt muspekaren över personen du vill antingen skicka en inbjudningspåminnelse till eller radera. Klicka sedan på det gröna kuvertet om du vill skicka påminnelsen eller på soptunnan om du vill radera användaren

5. Om du vill skicka ut flera inbjudningar klicka då i boxen till vänster om Namn så markerar du alla som inte accepterat inbjudningen

6. Välj om du vill skicka ut en ny inbjudan till alla eller radera samtliga användare

OBS! Det är bara projektadmin och kontoägare som kan se vyn med ej accepterade användare.

TIPS! Du också kan se vilka användare som inte har accepterat inbjudan i deltagarvyn det är användarna som är gråmarkerade och när du drar muspekaren över namnet står det "Användare inte bekräftad".