1. Klicka på Introduktion i menyn till vänster i projektvyn

  2. Klicka på Dokumentkrav

  3. Klick på Lägg till dokument

4. Fyll i namn på dokumentet, beskrivning, klicka i om dokumentet är obligatoriskt och bifoga filer
5. Klicka på spara


TIPS! Du kan redigera och radera dokumenten under projektets gång för att ha uppdaterad information i er arbetsplatsintroduktion.