Du som projektadministratör kan via webbplattformen arkivera ett projekt enligt följande:

  1. Klicka på kugghjulet uppe i högra hörnet. 

  2. Klicka på Projekt i den vänstra menyn.

  3. Öppna sedan det projekt du vill arkivera genom att klicka på det i listan.

  4. Klicka på Arkivera uppe till höger.

  5. Klicka på Arkivera igen för att bekräfta arkiveringen av projektet. 

OBS! Om du arkiverar ett projekt försvinner inte informationen. Alla arkiverade projekt kan återställas vid ett senare tillfälle om så önskas.