1. Klicka på Introduktion i menyn till vänster i projektvyn

  2. Klicka på Deltagare. I den här vyn kan du se alla pågående registreringar, du kan sortera efter namn eller efter när inskrivningen påbörjades.

  3. Klicka på den person som du vill följa upp status och process för 

Här kan du se deltagarens detaljer, närmast anhöriga och utbildningsbevis, samt till höger kan du se hur långt personen har kommit i inskrivningsprocessen och ladda ner deltagarens inskrivnings kvittens.


4. Kontrollera deltagarens uppgifter och utbildningsbevis, och klicka därefter i uppföljningen på höger sida. Här behöver du även klicka i när deltagaren deltog på den fysiska arbetsplatsintroduktionen (klicka på datumet för att justera deltagandedatum). Avsluta första delen av uppföljningen genom att klicka i rutan Arbetsplatsintroduktion godkänd.

OBS! När rutorna i uppföljningen är ifyllda kan arbetsplatsintroduktionen slutföras. 

5. Klicka på Slutför arbetsplatsintroduktion


6. Klicka på Slutför

7. Klicka på Projektroller och välj sedan i rullistan vilken roll du vill att personen ska ha i projektet

8. Klicka på Bjud in om du vill bjuda in personen till projektet annars klickar du på Avbryt


Arbetsplatsintroduktionen är nu slutförd. 

OBS! Du kan alltid gå tillbaka och se uppföljningen samt ladda ner kvittensen för arbetsplatsintroduktionen.