Det går att ställa in vilka som ska få protokoll per inspektionstyp (ex. skyddsrond, brandrond etc), där man då kan göra mer riktade utskick av protokoll till specifika mottagare och undvika onödiga mail till de som inte berörs. 

Det finns två olika sätt att ställa in protokollinställningarna. 

Via deltagarvyn

  1. Klicka på deltagare i projektvyn. 

  2. Klicka på kuvertet bakom den deltagare som du vill ställa in notisregler för. 

3. Bocka ur kuvertet (grått kuvert) om deltagaren inte ska få protokoll, bocka i kuvertet (grönt kuvert) om deltagaren ska få protokoll. Stäng. 

Via inspektionen

  1. Klicka på inspektioner i projektvyn

  2. Klicka på de tre prickarna på inspektionen du vill redigera

  3. Klicka på notisregler

4. Bocka ur kuvertet (grått kuvert) om deltagaren inte ska få protokoll, bocka i kuvertet (grönt kuvert) om deltagaren ska få protokoll.

5. Du kan även i denna vy bocka i/bocka ur samtliga deltagare som ska ta emot/ej ta emot protokoll.