I mobilapplikationen:

  1. På startvyn kan du se dina projekt och de planerade inspektionerna som ligger på dig (för de närmaste 7 dagarna).

  2. Klicka på veckans inspektioner. I inspektionsvyn kan du växla mellan mina eller samtliga inspektioner för projektet och på detta sätt se både de som du är ansvarig för samt andras inspektioner i projektet. 

Mina inspektioner: 


Samtliga ronder:

På webbplattformen:


Gå in i det projekt som du vill se de schemalagda ronderna för. 

  1. Klicka på Ronder i menyn till vänster. 

  2. Du kommer automatiskt till samtliga schemalagda ronder, för att se dina ronder - klicka på mina i mitten av vyn.