I mobilapplikationen:

  1. På startvyn kan du se planerade ronder som ligger på dig (för de närmaste 7 dagarna) samt dina ej genomförda ronder.

  2. Klicka på meny knappen och sedan på Ronder. I rondvyn kan du växla mellan mina eller samtliga ronder för projektet och på detta sätt se både de som du är ansvarig för samt andra ronder i projektet. 

Mina ronder: 


Samtliga ronder:

På webbplattformen:


Gå in i det projekt som du vill se de schemalagda ronderna för. 

  1. Klicka på Ronder i menyn till vänster. 

  2. Du kommer automatiskt till samtliga schemalagda ronder, för att se dina ronder - klicka på mina i mitten av vyn.