Infobric Field Support

Projektadministration i Infobric Field

Hur redigerar jag nivåer och sektorer i projektet?
Gå in på det projekt där du vill redigera nivåer och sektorer och gör följande: Klicka på inställningar i menyn till vänster. Klicka på Nivåer och sek...
Hur laddar jag upp ett dokument till projektet?
Gå in på det projekt där du vill ladda upp ett dokument och gör följande: Klicka på Dokument i menyn till vänster. Klicka på den grå ikonen med ett p...
Hur redigerar jag allmän information om projektet?
Gå in på det projekt där du vill redigera den allmänna informationen och gör följande: Klicka på inställningar i menyn till vänster. Klicka på pennsy...
Var kan jag hitta inspektionsstatistik?
Klicka på inspektioner i menyn till vänster Klicka på visa alla ronder på inspektionen du vill se statistiken från Här kan du se de kontrollerade ...
Hur kan jag se vilka användare som inte har accepterat och skicka ny inbjudan?
Gå in i det projekt du vill antingen skicka ut en inbjudnings påminnelse från eller radera en inbjudan du skickat ut. Klicka på deltagare i menyn till v...
Hur tar jag bort användare från ett projekt?
Du går in i projektet och klickar på deltagare i menyn till vänster i projektvyn.  Klicka på den behörighet som personen som du vill ta bort har. Sö...
Vad innebär de olika användarbehörigheterna?
Administrera projekt och bjuda in användare. Har full behörighet kring administration av projektet och kan bjuda in användare till projektplattformen. K...
Hur aktiverar eller avaktiverar jag projektfunktioner?
Kontoägare och projektadministratörer kan nu aktivera eller avaktivera specifika funktioner (Planritningar, Introduktioner eller Rapporter) i projekt beroen...