Infobric Field

Projektadministration i Infobric Field

Hur redigerar jag nivåer och sektorer i projektet?
Gå in på det projekt där du vill redigera nivåer och sektorer och gör följande: Klicka på nivåer och sektorer i menyn till vänster. Klicka på lägg til...
Tors, 1 sep., 2022 at 10:25 F.M.
Hur laddar jag upp ett dokument till projektet?
Gå in på det projekt där du vill ladda upp ett dokument och gör följande: Klicka på Dokument i menyn till vänster. Klicka på den grå ikonen med ett p...
Tors, 1 sep., 2022 at 10:54 F.M.
Hur redigerar jag allmän information om projektet?
Gå in på det projekt där du vill redigera den allmänna informationen och gör följande: Klicka på detaljer i menyn till vänster. Klicka på pennsymbole...
Tors, 1 sep., 2022 at 10:56 F.M.
Var kan jag hitta inspektionsstatistik?
Klicka på inspektioner i menyn till vänster Klicka på visa alla ronder på inspektionen du vill se statistiken från Här kan du se de kontrollerade ...
Tors, 1 sep., 2022 at 11:35 F.M.
Hur kan jag se vilka användare som inte har accepterat och skicka ny inbjudan?
Gå in i det projekt du vill antingen skicka ut en inbjudnings påminnelse från eller radera en inbjudan du skickat ut. Klicka på deltagare i menyn till v...
Tors, 1 sep., 2022 at 2:13 E.M.
Hur tar jag bort användare från ett projekt?
Du går in i projektet och klickar på deltagare i menyn till vänster i projektvyn.  Klicka på den behörighet som personen som du vill ta bort har. ...
Tors, 1 sep., 2022 at 3:37 E.M.
Vad innebär de olika användarbehörigheterna?
Administrera projekt och bjuda in användare. Har full behörighet kring administration av projektet och kan bjuda in användare till projektplattformen. ...
Tis, 13 sep., 2022 at 1:46 E.M.
Hur skickar jag meddelanden till mina projektdeltagare?
I varje projekt finns det möjlighet att skicka meddelanden till samtliga projektdeltagare i projektet.  Vi rekommenderar att meddelandefunktionen endast a...
Tors, 1 sep., 2022 at 3:44 E.M.