Det går att ändra rapporttyp på en rapport som ligger i status Rapporterad. För att kunna göra det behöver du vara Kontoägare eller Projektadministratör. Gör så här för att byta rapporttyp: 

  1. Gå till Rapporter.
  2. Öppna den rapport du vill ändra i listan genom att klicka på den. Den måste ha status Rapporterad
  3. Klicka på ikonen bredvid Följare uppe till höger.
  4. I fönstret Ändra rapporttyp väljer du ett av alternativen för Ny rapporttyp.
  5. Välj Kategori. Finns samma kategori för den nya rapporttypen kommer den att väljas automatiskt. Annars kommer den att lämnas tom, och du måste göra ett aktivt val. 
  6. Fyll i tidpunkt. Gäller endast om du väljer rapporttyp som klassificeras som en incident.
  7. Fyll i eller ändra det som behövs i övriga fält kopplade till vald rapporttyp. Finns det matchande fält kommer dessa att fyllas i på samma sätt som innan. I övriga fall lämnas de tomma. 
  8. Klicka på Bekräfta för att spara dina ändringar och bekräfta rapportypsändringen. 

Rapporttyp är nu ändrad. Ändringarna kommer att synas i händelsefältet under Status till höger i gränssnittet.