1. Klicka på inspektioner i menyn till vänster

  2. Klicka på visa alla ronder på inspektionen du vill se statistiken från

Här kan du se de kontrollerade punkterna, samtliga avvikelser, samtliga försenade avvikelser och den genomsnittliga tiden för avvikelsehantering (Beräkningen av genomsnittlig tid för avvikelsehantering exkluderar helger).

Du kan också se rondstatistik här för öppna avvikelser från tidigare ronder, nya avvikelser från denna rond och positiva observationer från denna ronda.