Under kategorin Avvikelsehantering finns statistik kopplad till hur arbetet med avvikelser ser ut med fokus på antal avvikelser och hur dessa hanteras.

Statistiken presenteras i fyra block, där de översta tre blocken delas in i tre mätetal: 

  1. Åtgärdade / Skapade - visar antal åtgärdade och rapporterade avvikelser totalt samt per risknivå. 

  2. Genomsnittlig åtgärdstid - visar faktiskt åtgärdstid och planerad tid (den planerade tiden är den deadline som givits för att åtgärda avvikelserna) totalt samt per risknivå. 

  3. Åtgärdade i tid - visar andel åtgärdade avvikelser i tid totalt och per risknivå. 


Längst ner på sidan finns en topp-lista som visar de projekt som har flest avvikelser och hur projekten hanterar dessa avvikelser. 

Genom statistiken har ni hela tiden tillgång till uppdaterad data från projekten som kan användas för att skapa säkrare och effektivare projekt. Filtrera data på projekt och över olika tidsperioder för att identifiera positiva och negativa trender - fånga upp områden för förbättring och sätt in åtgärder för att förebygga. 

Som hjälp för att driva på och förbättra ert arbetsmiljö- och säkerhetsarbete har vi sammanställt olika frågor som är bra att arbeta med: 

  • Hur ser antalet avvikelser ut och hur fördelningen ut mellan risknivåerna i förhållande till antal aktiva projekt? 

  • Hur ser åtgärdstiderna ut - totalt sett och per risknivå? Är det någon risknivå som sticker ut med lång hanteringstid och vad beror det på? 

  • Hur förhåller sig planerad tid och faktisk åtgärdstid? Sätter man deadline (planerad tid) i linje med de målbilder ni arbetar mot i företaget för de olika risknivåerna? Sätter man snäva eller långa deadlines?  

  • Hur ser andelen åtgärdade avvikelser i tid ut - totalt sett och per risknivå? Vad är en okej nivå för andel åtgärdade avvikelser i tid? Varför åtgärdas inte fler avvikelser i tid? 

  • Vilka kopplingar finns mellan antal avvikelser och olika faser i projekten? Ger vissa stadier i projektet upphov till att det förekommer fler avvikelser och hur kan man förbättra processer och rutiner för att förebygga detta? 

  • Är det något projekt som sticker ut med lång åtgärdstid och låg andel åtgärdade avvikelser i tid? Kan de stöttas på något sätt? 


TIPS! För samtliga grafer och trendlinjer kan du hålla muspekaren över bilden för att se mer detaljerad statistik.