1. Klicka på öppna avvikelser under det projekt du vill kolla på


2. Här finns dina avvikelser samlade från ditt byggprojekt.


OBS! För att se listan med avvikelser som du har skapat och samtliga avvikelser i projektet måste du minst ha behörighet projektadministratör eller inspektör.

Klicka på filtret skapad av mig eller samtliga. Här ser du de avvikelser som du har skapat alternativt samtliga avvikelser för projektet/projekten. 


TIPS! Du kan även se avvikelser under Planritningar. Du gör på följande sätt:


1. Klicka på det projekt som du vill kolla på

2. Klicka på planritningar i menyn

2. Välj nivå


Här kan du nu se samtliga avvikelser, godkända punkter, riskobservationer, tillbud och olyckor som har markerats på ritningen. Du kan välja i menyn nedanför om du vill se alla punkter, avvikelser (där ser du avvikelser och godkända punkter) eller klicka på rapporter för att se observationer, tillbud och olyckor som rapporterats i projektet. Du kan även klicka på punkten du vill kolla på på ritningen och få upp informationen för att sedan ta dig vidare till detaljvyn.