1. Klicka på Introduktion i menyn till vänster i projektvyn

  2. Klicka på Utbildningskrav

  3. Klick på Lägg till utbildningskrav

4. Fyll i namn på utbildningskravet, beskrivning, klicka i om utbildningskravet är obligatoriskt eller inte samt bifoga filer
5. Klicka på spara


TIPS! Du kan redigera och radera utbildningskraven under projektets gång för att ha uppdaterad information i er arbetsplatsintroduktion.