Infobric Field

Arbetsplatsintroduktion

Hur kommer jag igång med introduktionen som administratör?
Klicka på Introduktion i menyn  till vänster i projektvyn Klicka på Administration Klicka på redigera Skriv ett välkomstmeddelande. Detta är det...
Mån, 16 Maj, 2022 at 11:27 F.M.
Hur lägger jag till utbildningskrav?
Klicka på Introduktion i menyn till vänster i projektvyn Klicka på Utbildningskrav Klick på Lägg till utbildningskrav 4. Fyll i namn på utbildn...
Mån, 5 sep., 2022 at 10:14 F.M.
Hur lägger jag till dokumentkrav?
Klicka på Introduktion i menyn till vänster i projektvyn Klicka på Dokumentkrav Klick på Lägg till dokument 4. Fyll i namn på dokumentet, beskr...
Mån, 5 sep., 2022 at 10:29 F.M.
Hur följer jag upp och slutför arbetsplatsintroduktionen som administratör?
Klicka på Introduktion i menyn till vänster i projektvyn Klicka på Deltagare. I den här vyn kan du se alla pågående registreringar, du kan sortera efte...
Mån, 5 sep., 2022 at 3:36 E.M.
Hur redigerar jag deltagarnas information och uppgifter?
Klicka på Introduktion i menyn till vänster i projektvyn Klicka på Deltagare Välj personen som du vil...
Tis, 12 Okt, 2021 at 10:43 F.M.
Hur fungerar inskrivningen i arbetsplatsintroduktionen?
För att få tillgång till inskrivningsformuläret kan du antingen scanna QR-koden eller använda dig av introduktionslänken. När du startar inskr...
Tis, 12 Okt, 2021 at 10:43 F.M.
Var hittar jag infoblad för arbetsplatsintroduktionen?
Informationsbladet ger en översikt över introduktionsflödet, på informationsbladet finns en QR-kod som kan scannas för att påbörja inskrivningen. 1. Kli...
Ons, 11 Maj, 2022 at 1:03 E.M.