Infobric Field Support

Arbetsplatsintroduktion

Hur kommer jag igång med introduktionen som administratör?
Klicka på Introduktion i menyn  till vänster i projektvyn Klicka på Administration Klicka på redigeraSkriv ett välkomstmeddelande. Detta är det förs...
Hur lägger jag till utbildningskrav?
Klicka på Introduktion i menyn till vänster i projektvyn Klicka på Utbildningskrav Klick på Lägg till utbildningskrav 4. Fyll i namn på utbil...
Hur lägger jag till dokumentkrav?
Klicka på Introduktion i menyn till vänster i projektvyn Klicka på Dokumentkrav Klick på Lägg till dokument 4. Fyll i namn på dokumentet, bes...
Hur följer jag upp och slutför arbetsplatsintroduktionen som administratör?
Klicka på Introduktion i menyn till vänster i projektvyn Klicka på Deltagare. I den här vyn kan du se alla pågående registreringar, du kan sortera efte...
Hur redigerar jag deltagarnas information och uppgifter?
Klicka på Introduktion i menyn till vänster i projektvyn Klicka på Deltagare Välj personen som du vill redigera information och uppgifter 4. K...
Hur fungerar inskrivningen i arbetsplatsintroduktionen?
För att få tillgång till inskrivningsformuläret kan du antingen scanna QR-koden eller använda dig av introduktionslänken. När du startar inskr...
Var hittar jag infoblad för arbetsplatsintroduktionen?
Informationsbladet ger en översikt över introduktionsflödet, på informationsbladet finns en QR-kod som kan scannas för att påbörja inskrivningen. 1. Kli...