Checklista (tidigare känd som ”Mall”) är en lista över objekt som kan kontrolleras under en inspektion.

OBS! Checklistan måste ingå i en inspektionsmall för att kunna användas i en inspektion.

 1. Klicka på kugghjulet som du hittar bredvid ditt namn längst upp till höger.

 2. Klicka på Checklistor.

 3. Klicka på Skapa checklista.

 4. Skriv in namnet på checklistan och klicka på Spara.

 5. Skriv in sektionskoden.

 6. Skriv in sektionsrubriken.

 7. Klicka på Spara.

 8. Namnge punkt (du sparar punkten genom att klicka på enter).

 9. Lägg till ytterligare punkter genom att klicka på lägg till punkt eller sektioner genom att trycka på lägg till sektion.

 10. När du känner dig nöjd med din checklista kan du klicka på Förhandsgranska och se hur det kommer att se ut när någon använder din checklista (Du kan klicka här under hela tiden du redigerar din checklista tills du klickar på spara).

 11. Klicka på Spara checklista.

OBS! Alla checklistor som du har skapat kan läggas till i inspektionsmallen för användning i inspektioner. Se hur du bygger inspektionsmallar och lägger till checklistor i den här artikeln - Hur skapar jag en inspektionsmall för mitt företagskonto?

TIPS! Man kan lägga till en beskrivning under varje punkt som synliggörs i listan under ronderna. Detta är ett bra sätt att ge stöttning åt personer som inte har lika bra koll på vad man ska titta efter kopplat till varje punkt. Detta ger även ditt bolag en möjlighet att standardisera vad ni tittar efter under ronderna.