1. Klicka på den punkt som du vill godkänna med bevis

  2. Klicka på den gröna knappen 

3. Lägg in kommentar, bild och plats 

4. Klicka på spara

5. Om du vill markera punkter godkända utan bevis, klickar du och håller in på punkten ifråga. Den gröna knappen kommer då upp och du kan välja flera punkter samtidigt och antingen godkänna eller gråmarkera. Du kan välja om du vill markera punkterna var för sig eller en hel kategori.

OBS! Det här är de olika godkända bockarna - den ifyllda gröna bocken innebär att det finns bevis kopplat till punkten medan den andra är en godkänd punkt utan bevis.