1. Klicka på öppna avvikelser under det projekt det gäller

2. Klicka på den avvikelse du vill åtgärda eller inte kan åtgärda.

3. Klicka på den gröna knappen om du kan åtgärda avvikelsen eller på det röda utropstecknet om du inte kan åtgärda avvikelsen.

4. Fyll i text och bild som förklarar att avvikelsen har åtgärdats eller välj en orsak, skriv en kommentar samt lägg till en bild för att förklara anledningen till varför du inte kan åtgärda avvikelsen.
5. Klicka på spara/åtgärda.

Via webbplattformen:

Gå in på det projekt där du vill åtgärda en avvikelse och gör följande:

  1. Klicka på avvikelser i menyn till vänster i projektvyn.

  2. Klicka på den avvikelse du vill åtgärda eller inte kan åtgärda.

3. Klicka på knappen markera som åtgärdad eller avvikelsen kan inte åtgärdas.

4. Fyll i text och ta en bild som förklarar att avvikelsen har åtgärdats eller välj en orsak, kommentera och samt lägg till en bild för att förklara anledningen till varför du inte kan åtgärda avvikelsen.
5. Klicka på åtgärda/informera ansvarig.