Formulär och checklista som kan användas vid mottagningskontroller

Mall: Mottagningskontroll

FORMULÄR: 

Gods: 

Leverantör:

Mottagningsdatum: 

Plats för kontroll: 

Åtföljs godset av följesedel: (JA) (NEJ) 

Ta kort på följesedel: 

Information vid reklamation: 

KONTROLLPUNKTER

 1. Stämmer erhållen typ och mängd med följesedeln? 

 2. Föreligger synliga fel 

 3. Är Materialet torrt, rent & fritt från snö och is? 

 4. Är materialet väderskyddat? 

 5. Täckning av material

SÄKERHET

 1. Kan leveransen lossas säkert?

  (Kontrollera förutsättningarna för säker lossning. Hur och var ska leveransen lyftas av? Är området avspärrat för obehöriga? Behövs stödben fällas ut? Har marken bra bärighet för detta? Behöver vi lossa från plattform? Behövs ytterligare hjälpmedel?)

 2. Kontroll av lyftstroppar

  (Vid lyft av t.ex pallar eller annat tungt material med kran, kontrollera att lyftstroppar är godkända och fria från skador.)