Inspektionsmallar kan skapas med flera komponenter:

 • Checklista - lista över föremål som kan kontrolleras under inspektion

 • Formulär - kombination av olika formulärfält som kan fyllas i under inspektionen

 • Positiva observationer - gör det möjligt för inspektörer att rapportera positiv observation under inspektionen

 • Deltagare - låter inspektörer välja vilka användare som har deltagit under ronden

 • Signatur - låter inspektörer bekräfta information som samlats in under inspektion med en digital signatur

När du skapar en inspektionsmall kan alla dessa komponenter blandas och inkluderas eller uteslutas baserat på dina krav för specifika inspektioner.

Du kan redigera innehållet i checklistor och formulär separat eller direkt från vyerna för inspektionsmallens skapande.

Se hur du redigerar formulär och checklistor i dessa artiklar:

 1. Klicka på kugghjulet som du hittar bredvid ditt namn längst upp till höger.

 2. Klicka på Inspektionsmallar.

 3. Klicka på Skapa ny inspektionsmall längst upp till höger.

 4. Skriv in namnet på inspektionsmallen och klicka på Spara.

 5. Välj om du vill lägga till en checklista eller ett formulär (Du kan välja om du vill skapa en ny checklista/formulär eller om du vill använda dig av en redan skapad checklista/formulär).


OBS! Du kan redigera i ett formulär eller checklista men då kommer du att redigera i original checklistan/formuläret också så att de som använder samma checklista/formulär i framtiden kommer se dina ändringar.


6. Klicka i de inställningar, till höger, som du vill använda dig av på din inspektionsmall, du kan välja att klicka i flera alternativ eller inget av dem.

 • Positiva observationer - Möjligheten att rapportera in något positivt som man ser under ronden

 • Deltagare - Lägga till deltagare som varit med under ronden

 • Signatur - Personen som gått ronden får signera 

 • Tagg - taggar - Här är en artikel som går igenom lite mer information angående inspektionstaggar - Hur skapar jag inspektionstaggar?

 • Publicerad - För att man ska kunna använda sig av inspektionsmallen så behöver du klicka i publicerad annars så stannar mallen som opublicerad

7. Klicka på pennan för lägga in allmän information om inspektionsmallen.

8. Fyll i mallens beskrivning och klicka på Spara.

9. När du är nöjd med din mall klicka på Spara inspektionsmall.


OBS! För att inspektionsmallen ska kunna användas i projekten så behöver den vara publicerad. Annars hittar du mallen under opublicerade.