Infobric Field

Kom igång med Infobric Field

Hur bjuder jag in en person till mitt projekt?
Gå in på det projekt där du vill bjuda in en ny person och gör följande: Klicka på deltagare i menyn till vänster i projektvyn. Klicka på hantera unde...
Mån, 29 aug., 2022 at 11:55 F.M.
Vad ser jag i min startvy i app och hur använder jag den?
Startvyn i mobilapplikationen baseras på den roll man har i Infobric Field. Med högre behörigheter ser man mer information, men lägre behörighet mindre.  ...
Ons, 31 aug., 2022 at 10:24 F.M.
Hur skapar jag en ny inspektion?
Du kan enbart skapa en ny inspektion via webbplattformen. För att skapa ny inspektion:  Gå in på det projekt där du vill skapa en ny inspektion och gör föl...
Mån, 29 aug., 2022 at 3:25 E.M.
Hur redigerar jag mallen för en inspektion
Ja, via webbplattformen. Gör på följande sätt: Klicka på inspektioner i menyn till vänster i din projektvy. Klicka på de tre prickarna i det övre högr...
Mån, 29 aug., 2022 at 4:01 E.M.
Hur genomför jag en rond?
Ronder genomförs via mobilapplikationen. OBS! Inspektioner kan skapas med flera komponenter: Deltagare - låter inspektörer välja vilka användare som ha...
Tis, 19 apr., 2022 at 7:53 F.M.
Hur ändrar jag datum, klockslag eller ansvarig för en rond?
Via mobilapplikationen: Börja med att öppna appen och gå in på ronder Klicka på samtliga Klicka på ronden som du vill redigera Klicka på redigera ...
Ons, 31 aug., 2022 at 10:19 F.M.
Hur hanterar jag en riskobservation och avslutar ärendet?
OBS! Om det ligger en avvikelse på observationen så kommer ärendet automatiskt att avslutas när den är åtgärdad. Klicka på riskobservationer i menyn till...
Ons, 31 aug., 2022 at 10:23 F.M.
Hur hanterar jag en olycka eller ett tillbud?
Klicka på incidenter i menyn till vänster i projektvyn Klicka på olyckan eller tillbudet som du vill hantera 3. Om du vill kan du lägga till en å...
Ons, 31 aug., 2022 at 10:54 F.M.
Hur fungerar planritningar?
Översikt:   Ritningar kan användas för att visualisera var i projektet avvikelser, godkända punkter, riskobservationer, tillbud och olyckor befinner ...
Tors, 1 sep., 2022 at 10:34 F.M.