Infobric Field Support

Kom igång med Infobric Field

Hur bjuder jag in en person till mitt projekt?
Gå in på det projekt där du vill bjuda in en ny person och gör följande: Klicka på deltagare i menyn till vänster i projektvyn. Klicka på hantera unde...
Hur skapar jag en ny inspektion?
Du kan enbart skapa en ny inspektion via webbplattformen. För att skapa ny inspektion:  Gå in på det projekt där du vill skapa en ny inspektion och gör föl...
Hur redigerar jag mallen för en inspektion
Ja, via webbplattformen. Gör på följande sätt: Klicka på inspektioner i menyn till vänster i din projektvy. Klicka på de tre prickarna i det övre högr...
Hur genomför jag en rond?
Ronder genomförs via mobilapplikationen. OBS! Inspektioner kan skapas med flera komponenter: Deltagare - låter inspektörer välja vilka användare som ha...
Hur ändrar jag datum, klockslag eller ansvarig för en rond?
Via mobilapplikationen: Börja med att öppna appen och gå in på ronder Klicka på samtliga Klicka på ronden som du vill redigera Klicka på redigera ...
Hur fungerar planritningar?
Planritningar kan användas för att visualisera var i projektet avvikelser, godkända punkter i rapporter befinner sig genom att markera direkt på ritningen ...