Infobric Field Support

Insights

Var hittar jag Insights och vilken data kan jag se?
För att se statistik, gå till Insights i menyn.  Statistiken delas in i olika kategorier, där följande statistik finns tillgänglig:  Avikelsehantering...
Hur kan jag filtrera data?
Klicka på Insights Klicka på filtreringsikonen Här kan du välja vad du vill filtrera på:  Datum - välj vilken period du vill se data för  ...
Insights: Avvikelsehantering
Under kategorin Avvikelsehantering finns statistik kopplad till hur arbetet med avvikelser ser ut med fokus på antal avvikelser och hur dessa hanteras. ...
Insights: Risker
Under kategorin Risker finns statistik kopplat till vilka risker som är mest förekommande.  Statistiken presenteras i fyra block, där varje block i...
Insights: Tillbud & Olyckor
Under kategorin Tillbud & Olyckor finns statistik kopplad till rapportering och hantering av tillbud och olyckor.  Statistiken presenteras i fyr...
Insights: Aktivitet
Under kategorin Aktivitet hittar du statistik kopplat till processefterlevnad, engagemang och aktiviteter.  Statistiken presenteras i fyra block (h...