Infobric Field Support

Insights

Insights: Avvikelsehantering
Under kategorin Avvikelsehantering finns statistik kopplad till hur arbetet med avvikelser ser ut med fokus på antal avvikelser och hur dessa hanteras. Sta...
Insights: Anmärkningar
Under kategorin Anmärkning finns statistik kopplat till vilka anmärkningar som är mest förekommande.  Statistiken presenteras i block, där varje block inne...
Insights: Incidenter
Under kategorin Incidenter finns statistik kopplad till rapportering och hantering av tillbud och olyckor.  Statistiken presenteras i fyra block, där de öv...
Insights: Aktivitet
Under kategorin Aktivitet hittar du statistik kopplat till processefterlevnad, engagemang och aktiviteter.  Statistiken presenteras i fyra block (horisonte...