Infobric Field Support

Insights

Insights: Avvikelsehantering
Under kategorin Avvikelsehantering finns statistik kopplad till hur arbetet med avvikelser ser ut med fokus på antal avvikelser och hur dessa hanteras. ...
Insights: Risker
Under kategorin Risker finns statistik kopplat till vilka risker som är mest förekommande.  Statistiken presenteras i fyra block, där varje block i...
Insights: Tillbud & Olyckor
Under kategorin Tillbud & Olyckor finns statistik kopplad till rapportering och hantering av tillbud och olyckor.  Statistiken presenteras i fyr...
Insights: Aktivitet
Under kategorin Aktivitet hittar du statistik kopplat till processefterlevnad, engagemang och aktiviteter.  Statistiken presenteras i fyra block (h...