Under kategorin Risker finns statistik kopplat till vilka risker som är mest förekommande. 

Statistiken presenteras i fyra block, där varje block innehåller tre mätetal: 

  1. Riskområde med flest avvikelser - första blocket visar riskområdet med flest avvikelser, resterande tre block visar topp 5 riskområden med flest avvikelser. Fördelningen visar antal avvikelser från inspektioner och antal avvikelser från observationer.  

  2. Vanligaste riskområde - första blocket visar riskområdet med flest rapporterade avvikelser och observationer, resterande tre block visar topp 5 riskområden med flest rapporterade avvikelser och observationer. 

  3. Vanligaste risk - första blocket visar den mest förekommande risken, resterande tre block visar topp 5 mest förekommande risker.

Genom statistiken har ni hela tiden tillgång till uppdaterad data från projekten som kan användas för att skapa säkrare och effektivare projekt. Filtrera data på projekt och över olika tidsperioder för att identifiera positiva och negativa trender - fånga upp områden för förbättring och sätt in åtgärder för att förebygga. 

Som hjälp för att driva på och förbättra ert arbetsmiljö- och säkerhetsarbete har vi sammanställt olika frågor som är bra att arbeta med: 

  • Vilka risker är mest förekommande och vad finns det för anledningar till att just dessa risker förekommer? 

  • Är det någon risk som är dominerande och förekommer i mycket större utsträckning än andra? Vad kan göras för att förebygga denna risk? 

  • Hur ser fördelningen ut mellan det som hittas under inspektioner gentemot det som rapporteras mellan inspektioner (observationer)? 

  • Förekommer samma risker under inspektioner som det som rapporteras i observationer? 

  • Kan man arbeta mer proaktivt och rapportera fler observationer mellan inspektionerna för att minska risker? 

  • Finns det risker som rapporteras mellan inspektioner som inte förekommer under inspektioner och tvärtom? Om risker upptäcks under inspektioner men inte har rapporterats in, vad beror detta på? Har man gått förbi risken/problemet utan att rapportera? 

  • Är någon risk mer förekommande under vissa skeden i projekten än andra? Hur kan detta förebyggas?

TIPS! För samtliga grafer och trendlinjer kan du hålla muspekaren över bilden för att se mer detaljerad statistik.