Under kategorin Anmärkning finns statistik kopplat till vilka anmärkningar som är mest förekommande. 

Statistiken presenteras i block, där varje block innehåller tre mätetal: 

  1. Skapande anmärkningar - första blocket visar hur många anmärkningar som är skapade med fördelning från inspektioner samt löpande rapportering. 

  2. Vanligaste kategori för anmärkningar - andra blocket visar kategorin med flest rapporterade anmärkningar från inspektioner och rapporter. (Kategori = sektion från inspektion)

  3. Vanligaste kategori för avvikelser - blocket visar den mest förekommande avvikelsekategorin från inspektioner samt icke incidentrelaterad rapportering. (Kategori = Från checklista på inspektion)

Genom statistiken har ni hela tiden tillgång till uppdaterad data från projekten som kan användas för att skapa säkrare och effektivare projekt. Filtrera data på projekt och över olika tidsperioder för att identifiera positiva och negativa trender - fånga upp områden för förbättring och sätt in åtgärder för att förebygga. 

Som hjälp för att driva på och förbättra ert arbetsmiljö- och säkerhetsarbete har vi sammanställt olika frågor som är bra att arbeta med: 

  • Vilka anmärkningar är mest förekommande och vad finns det för anledningar till att just dessa anmärkningar förekommer? 

  • Är det någon anmärkningar som är dominerande och förekommer i mycket större utsträckning än andra? Vad kan göras för att förebygga dessa? 

  • Hur ser fördelningen ut mellan det som hittas under inspektioner gentemot det som rapporteras mellan inspektioner? 

  • Förekommer samma anmärkningar under inspektioner som det som rapporteras i observationer? 

  • Kan man arbeta mer proaktivt och rapportera fler observationer mellan inspektionerna för att minska anmärkningar? 

  • Finns det anmärkningar som rapporteras mellan inspektioner som inte förekommer under inspektioner och tvärtom? Om anmärkningar upptäcks under inspektioner men inte har rapporterats in, vad beror detta på? Har man gått förbi avvikelsen/problemet utan att rapportera? 

  • Är någon anmärkning mer förekommande under vissa skeden i projekten än andra? Hur kan detta förebyggas?

TIPS! För samtliga grafer och trendlinjer kan du hålla muspekaren över bilden för att se mer detaljerad statistik.