Infobric Field Support

Inspektioner

VIDEO - Skapa inspektionsmallar
En kort genomgång av hur man skapar inspektionsmallar i Infobric Field
VIDEO Planritningar
VIDEO - Genomför rond
Vad innebär mall, inspektion och rond?
Mall - lista med punkter att kontrollera under rond Inspektion - typ av rond, ex. skydds- och miljörond, brandrond, fuktrond Rond - schemaläggs inom oli...
Var kan jag se mina inspektioner?
Gå till det projekt du vill se inspektionerna för.  Klicka på inspektioner i menyn till vänster.  Du ser nu samtliga skapade inspektioner i ditt projek...
Kan jag redigera formulärsvar för en avslutad rond?
Ja, via webbplattformen. Gör på följande sätt: Klicka på ronder i menyn till vänster i din projektvy Klicka på slutförda Klicka på den rond du vill...
Vart kan jag se ronder och hur filtrerar jag?
Klicka på ronder - du ser nu samtliga ronder som finns på dina projekt. Du kan välja att söka på inspektions namnet, samt filtrera på start- och slutda...
Hur arkiverar och av-arkiverar jag en inspektion?
Arkivera Klicka på inspektioner i menyn till vänster i projektvyn.  Klicka på den senast genomförda ronden i inspektionen som du vill arkivera. ...
Kan jag schemalägga samtliga ronder för hela projektet vid samma tillfälle?
JA. Du kan göra detta på två sätt: Via inspektioner i menyn:  Klicka på inspektioner i menyn till vänster.  Klicka på schemalägg rond.  3. Välj ...
Hur kan jag se mina och samtliga schemalagda ronder i projektet?
I mobilapplikationen: På startvyn kan du se dina projekt och de planerade inspektionerna som ligger på dig (för de närmaste 7 dagarna). Klicka på veck...